Gia công inox, bếp công nghiệp

thông tin liên hệ
Hotline
- 0937 049 653

Ms. Báu
- 0937 049 653

Mr. Văn
- 0908 495 037

Mr Lộc
- 0916 697 639

Sảm phẩm mới

Ống khói
Ống khói
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu 3 lớp
Nồi nấu nước 1 lớp
Nồi nấu nước 1 lớp
Nồi nấu tương ớt 100L
Nồi nấu tương ớt 100L
Nồi nấu tương ớt 100L
Nồi nấu tương ớt 100L
Ống khói 1 lớp
Ống khói 1 lớp
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Nồi điện 3 lớp có cánh khấy
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói
Ống khói inox
Ống khói inox
Máy hút khói công nghiệp
Máy hút khói công nghiệp
Nồi nấu cơm, canh công nghiệp
Nồi nấu cơm, canh công nghiệp
Ống khói inox
Ống khói inox
Tủ hâm nóng thức ăn
Tủ hâm nóng thức ăn
Tủ hấp cơm inox
Tủ hấp cơm inox
Máy xay giò chả
Máy xay giò chả
Bồn lọc dầu
Bồn lọc dầu
Xe đẩy bông sợi
Xe đẩy bông sợi
Bồn lọc khói
Bồn lọc khói
Xe đẩy khay
Xe đẩy khay
Tủ hấp
Tủ hấp
Xe đẩy hàng
Xe đẩy hàng
Chảo chiên dầu bằng điện
Chảo chiên dầu bằng điện